pondělí 3. října 2016

Český jazyk

písemný úkol:PS  8/4 a,b,c
Procvičování,opakování slovní druhy,skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského a rozdělení hlásek.
Doplňování ií/yý s odůvodněním.
Naučit poučky :
kořen slova
předpona
přípona - koncovka

5 komentářů: