středa 31. května 2017

Český jazyk

Příprava na písemnou práci – píšeme v pondělí 5.6.2017
Jazykový rozbor  -
Věta jednoduchá   základní skladební dvojice – (podmět ,přísudek  - druhy)
Souvětí  větný -  vzorec
Slovní druhy

Mluvnické kategorie –
Podstatná jména – rod,číslo,pád,vzor
Slovesa – osoba,číslo,čas,způsob
Přídavná jména – druh a vzor
Zájmena,číslovky  - druh

Slova souznačná, protikladná

Slova podřazená a nadřazená

Žádné komentáře:

Okomentovat