úterý 17. ledna 2017

Český jazyk

Písemná práce z českého jazyka :

zopakuj a procvič!!!!
slovní druhy
větné vzorce - věta jednoduchá a souvětí
základní skladební dvojice
doplňování - n/nn, s/z/vz
předložky - předpony
doplňování i,í/yý
doplňování  bě/bje, vě/vje, pě
podstatná jména,slovesa - mluvnické kategorie

Žádné komentáře:

Okomentovat